Иво Матеев

🇬🇧 Иво 🇬🇧

С душа на творец и широкия кръгозор на пътешественик, Иво внася креативност във всяко едно начинание.✈🗻🎒 Освен преподавател, той също е музикант и техниката му да предразполага публиката си е ненадмината – както на сцената, така и в класната стая.🎶

В часовете си, Иво допълва гъвкавия си стил на преподаване с богата обща култура, превръщайки всеки урок в интересно събеседване, в което всеки с радост участва. 🌿Той успява да отведе учениците си извън установените рамки, където могат да развихрят въображението си и да добият свобода на изказа и същевременно да заобичат езика. Практиката в часовете на Иво поставя курсистите в реална обстановка, в която упражняват езика по начин, който ще ги подготви за истинския живот.

🎓Иво е филолог, а през годините, прекарани в чужбина, той се е срещал с повечето форми и диалекти на езика.🇺🇸💡🇬🇧 Комбинацията от различни методики, които използва, заедно с този ценен опит, превръща занятията му в автентично преживяване, което остава в съзнанието на учениците му завинаги.