Раделина Юрукова

Английски

Ради има невероятния талант да пленява вниманието на публиката си още от вратата.
Силно позитивна и колоритна личност с огромен набор от интереси, от сферата на астрологията, до змиите, та чак до ръчни изделия от всевъзможен тип, няма тема, която да не може да подхване и тип характер, с който да не може да се сприятели.

Енергичният й стил на преподаване заедно с осеаземия й ентусиазъм помагат на учениците й да изпитат английския език така, както се използва в реалния живот – като динамично средство да изразяваме себе си и да комуникираме с околните. В нейните часове няма просто да се терзаете над учебника. Духовитата атмосфера ще ви вдъхнови да участвате в разговора и по този начин съвсем доброволно ще получите най-ценното в изучаването си на чужд език – практика!

Тя е английски филолог с над 10 години опит в преподаването на деца и възрастни. Комбинира няколко метода на обучение и наглася подхода си според нуждите на ученика. Най-важното за нея е всеки, попаднал в часовете й да си тръгне с истински, приложими знания – и тя ще ти помогне и ти да постигнеш именно това.