Мира

Мира Христова

🇬🇧 Мира 🇬🇧

📚Не е просто учител, а цял вихър от цветове и идеи.

Мира подхожда към всяка ситуация с такава безгрижна лекота и методична последователност, че е в състояние да убеди всеки, че няма трудни неща.
Уроците на Мира са като нея – спокойни, забавни и оптимално подредени. Тя отлично разбира колко е важна психическата нагласа за изучаването на нов език и това си личи във всяка секунда от часовете й, които тя разнообразява с игри и шеги точно в правилния момент, така че никой и за миг да не поиска да отдели вниманието си от случващото се.

Помага на курсистите си да се развиват не само с ясните си обяснения на материала, но и с безброй примери, в които участват и самите те. Ангажира вниманието им със завидна увереност, а приветливият й маниер е направо заразителен.


Мира е гражданин на света. Започнала е образованието си по английски в ранна детска възраст – дълго преди университетските й години като лингвист по английски и италиански – и е езикът, на който се изразява най-свободно. Живяла е известно време в Италия и това си личи по широкия й мироглед.


“I like to know stuff. That’s how my hair grows faster – I keep all of the info in it. And the more I know, the more it grows. Please also note that to keep it short I had to cut it several times last year.”